Zoals je weet heeft het coronavirus het bedrijfsleven plat gelegd in een zeer korte tijd. Veel bedrijven komen daardoor mogelijk in de problemen. Ook zzp’ers/freelancers hebben het lastig met het plotseling wegvallen van opdrachten. De overheid heeft de afgelopen tijden een aantal maatregelen afgekondigd om de getroffen bedrijven tegemoet te komen. Dit is op alle niveau’s gedaan. Zo zijn er wat maatregelen voor bedrijven met personeel, maar ook voor zzp’ers en freelancers. Echter zijn de details voor de maatregelen voor zzp’ers nog niet bekend. Deze worden de komende tijd bekend gemaakt. De uitvoering gebeurt door de gemeentes voor zover ik heb meegekregen.De steunmaatregelen gaan de overheid 10 tot 20 miljard euro kosten. Als de crisis aanhoudt worden de maatregelen verlengd.Het gaat om de volgende maatregelen:
De komende drie maanden hoeven bedrijven geen belasting te betalen en de mogelijkheden om werktijdverkorting aan te vragen worden verruimd; in de nieuwe regeling neemt de overheid 90 procent van het salaris over. Dat betekent dat werkgevers veel minder hoeven bij te betalen. Bij zzp’ers die in de problemen zijn gekomen, vult de overheid het inkomen aan tot het sociaal minimum. Zie hieronder de maatregelen in het kort afgebeeld. Onder de afbeelding zullen de maatregelen kort toegelicht worden.Belastinguitstel
De komende drie maanden kunnen ondernemers uitstel van belasting aanvragen zonder meteen bewijsmateriaal mee te sturen.  De invordering stopt dan per direct.

Zzp’ers
Bij zelfstandigen zonder personeel die in de problemen zijn gekomen vult de overheid het inkomen aan tot het sociaal minimum. De regeling voor zzp’ers gaat voorlopig voor drie maanden gelden. Het geld hoeft niet terugbetaald te worden en de vermogens- en parnertoets die normaal gesproken geldt, vervalt. Dit komt bij de gemeente te liggen en moet nog uitgewerkt. Houd het dus in de gaten.

Noodloket met 4000 euro per bedrijf
Er komt een noodloket, waar de zwaarst getroffen bedrijven direct 4000 euro kunnen krijgen om de grootste nood te lenigen. Dat geldt voor getroffen sectoren, zoals de horeca, maar ook de reisbranche en de culturele sector.

Werktijdverkorting
De mogelijkheden voor werkgevers om werktijdverkorting voor hun personeel aan te vragen worden fors verruimd en de uitkeringen gaan omhoog.Tot nu neemt de overheid tot maximaal 75 procent van het salaris over, in de nieuwe regeling wordt dat maximaal 90 procent. Dat betekent dat werkgevers veel minder hoeven bij te betalen. De regeling geldt ook voor werknemers met een nul-uren-contract en oproepkrachten.
Niet ieder bedrijf kan dit aanvragen, voorwaarde is dat de omzet met minstens 20 procent gedaald is. 

Makkelijker lenen
Ook wordt het makkelijker voor bedrijven om geld te lenen bij de bank. De regeling waarbij de overheid garant staat wordt uitgebreid van 400 miljoen tot 1,5 miljard euro. Het maximale leenbedrag per onderneming wordt tijdelijk verhoogd naar 150 miljoen euro. Het ministerie van Economische Zaken staat dan voor de helft van dat bedrag garant.