Tarieven inkomstenbelasting – box 1

Het belastingstelsel wordt vereenvoudigd. De tarieven voor de inkomstenbelasting worden beperkt tot twee schijven. Een lage tariefschijf van 36,93 procent voor inkomen tot en met € 68.600,- en een hoge tariefschijf van 49,5 procent voor inkomens daarboven. Het aangrijpingspunt voor het toptarief wordt bevroren op € 68.600,-.

Alle aftrekposten naar basistarief

In 2020 wordt het aftrektarief van alle aftrekposten gelijkgetrokken met het aftrektarief van de hypotheekrente. Dit tarief wordt in vier jaar met 3%-punt per jaar afgebouwd naar het basistarief van uiteindelijk 36,93 procent, zie ook hieronder.

Zelfstandigenaftrek

Het maximale tarief waartegen de zelfstandigenaftrek aftrekbaar is, wordt ook gefaseerd beperkt. Het maximale aftrektarief wordt vanaf 2020 in vier jaar met drie procentpunt per jaar omlaag gebracht tot uiteindelijk 36,93 procent.