Als ondernemer ben jij natuurlijk continue bezig met ontwikkeling; van jezelf, jouw bedrijf, jouw werknemers en jouw producten. Jij wil constant leren om de beste te zijn in jouw branche en zo een strategische voorsprong te hebben op jouw concurrenten. En natuurlijk wil jij nieuwe vaardigheden opdoen om nieuwe mogelijkheden en markten aan te boren. Scholing is daarbij een belangrijk instrument. Scholingskosten zijn meestal aftrekbaar op de belastingaangifte. Het kabinet is echter van plan om deze fiscale regeling om te gooien.

Wat is de scholingsaftrek?

De scholingsaftrek is een belastingvoordeel voor werkenden die een opleiding volgen. Tot het dertigste levensjaar zijn de kosten die onder de regeling vallen volledig af te trekken, hierna met een maximum van 15.000 euro. De aftrek leek eerder te worden bedreigd door een voorgenomen bezuiniging van het kabinet. De verwachting was dat de scholingsaftrek per 1-1-2019 zou vervallen en opgevolgd zou worden door een voucherregeling/individuele leerrekening.

Omdat de uitwerking een lang voorbereidingstraject vereist met verschillende partijen (sociale partners, leerinstellingen etc.), is voorlopig besloten om de scholingsaftrek nog niet af te schaffen. Dat is te lezen in de Rijksbegroting 2019 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Concreet betekent dit voor jou dat de fiscale studieaftrek in 2019 blijft bestaan en jij dus ook in 2019 je studiekosten nog kunt aftrekken. Lees onderin dit artikel welke kosten je precies kan aftrekken en welke niet.

Ook geeft dit de mogelijkheid om na te denken over de timing van de betaling van een studie die jij van plan was te gaan volgen. Daar heb je nu tot 2020 de tijd voor, zolang je kosten maakt voor die tijd kan je de aftrek nog toepassen.

 Wat voor effect heeft dit op de ondernemer?

Scholingskosten zijn kosten die gemaakt zijn voor een toekomstige beroep of functie. Dus voor ondernemers geldt hetzelfde als voor werknemers in dit geval. Volg je een opleiding in voorbereiding op een ander functie of beroep, dan zijn de kosten aftrekbaar in je belastingaangifte maar heb je geen recht op btw teruggaaf. Ook tellen de uren die je in de opleiding stopt niet mee voor het urencriterium.

Volg je een opleiding ter verdieping van je huidige kennis/kunde, dan tellen de uren mee in het urencriterium en gelden ze als bedrijfskosten. Kosten die jij maakt voor jou bedrijf, voor het op peil houden van je kennis of nieuwe ontwikkelingen (cursussen, congres etc.) vallen niet onder de fiscale regeling van de scholingskosten en kun jij altijd aftrekken als bedrijfskosten. Hier kan jij ook de btw van terugvorderen en reiskosten van opnemen. De enige beperking is dat de kosten maar voor 73,5% aftrekbaar zijn.

 Voorbeeld:

Pieter is 35 jaar oud en heeft een communicatiebedrijf maar hij vindt het ook heel leuk om in zijn vrije tijd hout te bewerken. Hij vindt het zelfs zo leuk dat hij eraan denkt om een carrier switch te maken naar meubelmaker. Hij heeft hiertoe besloten om een cursus meubelmakerij te volgen voor de duur van 1 jaar. De cursus is 3 of 4 dagen per week. Hij moet hier 8.000 euro voor betalen inclusief btw.

In de huidige situatie zou Pieter 8.000 euro verminderd met het grensbedrag van 250 euro af kunnen trekken als scholingskosten in zijn inkomstenbelasting aangifte. Hij kan de btw niet aftrekken als ondernemer en het niet als bedrijfskosten opnemen.

In de nieuwe situatie zou Pieter een subsidie aanvraag moeten doen (maximaal 2.500 euro naar verwachting).

Nu gaat Pieter ook nog een cursus ‘presenteren met impact’ volgen gezien hij dit toe kan passen in zijn huidige bedrijf. Hij betaalt 3.025 euro voor de cursus inclusief btw. Pieter kan het bedrag van 525 euro aan btw terugvorderen in zijn BTW aangifte en 2.500 euro opvoeren als bedrijfskosten in de huidige situatie.

In de nieuwe situatie verandert dit niet voor Pieter.

 Waarom de scholingsaftrek afschaffen?

Op dit moment maken relatief veel hoogopgeleide werknemers gebruik van deze aftrekpost voor scholingsuitgaven. Maar het kabinet stimuleert liever een andere doelgroep: mensen die niet uit zichzelf een opleiding gaan volgen, maar voor wie het wel belangrijk is. Om dit voor elkaar te krijgen, is er een nieuwe subsidieregeling met scholingsvouchers in de maak. Deze moet nu per 2020 de scholingsaftrek vervangen.

Wat is de nieuwe voucherregeling?

De uitgangspunten van de nieuwe regeling zijn als volgt:

 • Het individu vraagt de voucher digitaal aan bij DUO of UWV.
 • De aanvraag kan zonder tussenkomst van een eventuele werkgever worden gedaan.
 • Net als de fiscale aftrekpost komen ook werklozen, niet-uitkeringsgerechtigden en mensen met korte, flexibele contracten en ZZP’ers in aanmerking voor een voucher.
 • De aanvrager overlegt een bewijs van inschrijving, een bewijs van het verschuldigde bedrag of betaalde bedrag.
 • Maximale subsidie € 2.500.
 • Aanvragers van meerjarige opleidingen krijgen gedurende de nominale studieduur elk jaar een voucher.
 • De regeling zal meerdere tijdvakken kennen waarin aanvragers hun aanvraag voor een voucher kunnen doen
 • Streven is een kortere doorlooptijd van in principe 8 weken als maximum.

 Tenslotte: welke scholingskosten zijn fiscaal aftrekbaar?

Let goed op dat het hier om scholingskosten gaat. Voor bedrijfskosten is dit niet van toepassing.

Aftrekbaar:

 • Cursusgeld
 • Examengeld
 • Lesgeld
 • Collegegeld
 • Verplichte boeken en readers
 • Verplichte leermiddelen
 • Beschermingsmiddelen (veiligheidsbril, kleding, helm, enz.)
 • Grotere investeringen (bijv. muziekinstrumenten)
 • Promotiekosten
 • Procedurekosten om een Erkenning van Verworven Competenties (EVC) te krijgen

Niet aftrekbaar:

 • Laptop, pc en of tablet
 • E-reader
 • Verblijfskosten
 • Studiereizen
 • Excursies
 • Reiskosten